Webcontent wordt periodiek gecontroleerd op eventuele wijzigingen en Frequently Asked Questions zijn eenvoudig te beheren. Overzichtelijke managementrapportages geven inzicht in statistieken op globaal niveau, denk aan aantal bezoekers, aantal gestelde vragen, getoonde zoekresultaten en aangeklikte zoekresultaten, maar ook op detailniveau zoals gestelde vragen, en of een gestelde vraag al dan niet beantwoord was. Zoekresultaten kunnen geheel automatisch verrijkt worden met aanvullende relevante content. Indien gewenst kan selfservice meertalig toegepast worden.

Website search in combinatie met Profiling

Onze Profiling creëert automatisch gebruikersprofielen aan de hand van teksten die een bezoeker gezien heeft. In combinatie met website search maakt Profiling in de managementrapportages de interesse van een bezoeker op persoonsniveau inzichtelijk. Daarnaast kunnen de gebruikersprofielen die Profiling oplevert gebruikt worden om een zoekopdracht te verrijken met de profielinformatie waardoor nog relevantere zoekresultaten getoond kunnen worden.

Website search en beslisbomen

Eenvoudig te beheren beslisbomen kunnen gekoppeld worden aan backoffice systemen om bijvoorbeeld CRM-gegevens automatisch in te vullen in de juiste plek in de beslisboom; in veel gevallen is een groot deel van de beslisboom al vooringevuld waardoor de eindgebruiker sneller bij zijn antwoord is.

Website search in de praktijk

Zorgverzekeraar CZ maakt sinds 2005 gebruik van onze website search. Dat heeft niet alleen CZ’s serviceafdeling ontlast, het heeft ze ook meer inzicht gegeven in de informatiebehoefte van hun klanten, met name de invloed van de seizoenen daarop.

Woningcorporatie Ymere handelt sinds 2007 al haar reparatiemeldingen af met de beslisbomenapplicatie. Gezien de diversiteit van de reparatieverzoeken binnen de context van een woningcorporatie is niet alleen het online doorlopen van een beslisboom maar met name ook het onderhoud van grote hoeveelheden beslisbomen en het koppelen met achterliggende systemen gebruiksvriendelijk opgezet. Daarnaast zijn de beslisbomen voor een diversiteit aan cases anders dan reparatieverzoeken inzetbaar.

Ymere heeft haar beslisbomen als antwoord van een vraag-antwoordpaar geïntegreerd in de search applicatie. Antwoorden op veelgestelde vragen zijn beslisbomen die direct afgevuurd worden. Deze koppeling maakt het opvragen van de juiste beslisboom heel eenvoudig voor de contactcentermedewerkers