E-mail response management levert besparing in fte’s op

Hoe meer e-mail een organisatie op jaarbasis te verwerken heeft, hoe beter onze e-mail response management zal bijdragen aan kostenbesparing en een kortere afhandeltijd. Empirisch te meten categorisatie routeert volautomatisch alle e-mail naar de juiste afdeling of specialist en een service level agreement monitor bewaakt de afgesproken afhandeltijd. Zelf in te richten sjablonen en auto-replies verhogen het serviceniveua naar de klant. Managementrapportages geven inzicht in statistieken op afdelingsniveau en afhandeltijd op afdelings- en werkenmersniveau.

Smart email response in combinatie met Website search

E-mails kunnen automatisch geanalyseerd worden op informatiebehoefte waarbij vervolgens de meest relevante standaardantwoorden met één klik in de antwoordemail geplaatst kunnen worden. Dat bespaart afhandeltijd en verhoogt de uniforme beantwoording van vragen via e-mail.

E-mail response management in de praktijk

Interpolis maakt sinds 2004 naar tevredenheid gebruik van onze e-mail response management en verwerkt er duizenden e-mails per jaar mee.

Stichting Achmea Rechtsbijstand verwerkt sinds 2008 alle e-mails via e-mail response management en is voor Achmea uitgebreid met een effectief spamfilter en een koppeling met de archiveerfunctie van Achmea. Door middel van onze technologie wordt de email geanalyseerd en verrijkt met extra gegevens voor de juristen die de cases in behandeling nemen.