In 2003 zijn we gestart met de ontwikkeling van de AskNow Suite voor klantenservice emailmanagement, website search en kennissystemen. Vanaf 2010 is hier het IQNOMY platform met profiling en liquid internet bij gekomen. HumanSwitch biedt deze platformen in combinatie met ondersteunende diensten aan.

We zijn experts in het chocolade maken van ongestructureerde data. Onze taaltechnologie en machine learning technologieën worden al sinds het eerste uur gebruikt om emailmanagement, klantvragen en gedrag automatisch te analyseren.

Onze missie:

Innovatieve software ontwikkelen die organisaties helpt op een fatsoenlijke manier grip op ieder online contact te houden

Inmiddels > 10 jaar ervaring op het gebied van o.a. taaltechnologie, statistische taalanayse, machine learning, semantiek, big data, realtime dataverwerking, search technologie en profiling

Onze technologieën zijn snel toe te passen zonder grote ict projecten. Tegelijk zijn onze producten gemakkelijk custom toe te passen. Integratie zijn belangrijk en daarom passen we ook een open api strategie toe. We willen namelijk grip op online contact voor iedereen bereikbaar maken.