Intelligent bannering

Vaak worden banners op de website ingezet om de website bezoekers tot actie over te halen. Koop een bepaald product, meldt je aan, etc.  Welke het beste is, verschilt natuurlijk per gebruiker en organisatie. Ook de pagina op de website waar de banner is geplaatst, maar verschil in de doorklik. Banners op de homepage zijn voornamelijk gericht op de terugkerende gebruiker en de gebruiker die via google is binnengekomen voor een gerichte actie. Banners dieper in de website zijn bestemd voor gebruikers die ‘rondsnuffelen’.

AB-testen wordt meestal ingezet om te bepalen welke banner het beste past bij de bezoekers op de pagina of site. Op basis van deze test om er een banner gekozen die getoond wordt aan alle bezoekers. Het type bezoeker dat tijdens de AB-test op de minder scorende banner klikte wordt op basis van deze test buiten beschouwing gelaten.

Een tweede methode is de bannercarroussel. Deze carroussel stelt de content beheerders in staat om meerdere banners aan een bezoeker te tonen. De carroussel toont tijdens het bekijken van de pagina verschillende banners op dezelfde plaats. Op deze manier is het mogelijk om in 1 pagina aanvraag meerdere banners onder de aandacht te brengen.

Intelligent bannering houdt in dat Liquid Internet wordt ingezet voor het tonen van de banners. Op basis van klikgedrag, inhoud van de pagina’s, referrerpages en multidimensionaal beeld van de bezoeker wordt de banner getoond aan een bezoeker. Dit is wel de banner die de grootste kans heeft om geklikt te worden. Het intelligente van deze bannermethode is de zelflerende techniek. Deze techniek zorgt ervoor dat er constant wordt geleerd op basis van alle bezoekers die deze banners zien.

Een mogelijk case jou website zou zijn. Neem een aantal banners van hetzelfde formaat van verschillende producten en diensten die op verschillende plaatsen op de website staan. Plaats deze banner allemaal in IQNOMY’s container. En vervang de plaatsen op de website waar voorheen deze banners stonden door de container van IQNOMY. IQNOMY zal nu deze banners gaan tonen op basis van Liquid Internet. Tegelijk kan een nulmeting worden uitgevoerd die aantoont dat Liquid Internet voor banners hoger scoort dan de ‘oude’ methode die werd toegepast. Verschillende cases zijn uitgevoerd en de gemiddelde doorklik werd met 1,7 verbeterd. Voor sommige banners werd de doorklik zelfs 15x vergroot. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd gedurende meerdere maanden en hebben tienduizenden extra kliks op de banners opgeleverd.